Σ.ΕΠ.Ε.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.): εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: εδώ